Brandsikring

Tilpasset dine behov

Hos Låsesmed Aalborg dækker vi alle aspekter af arbejdet med adgang til private hjem og erhverv. Dette indebærer også brandsikring af bygninger. Vi giver en vurdering af din bygning, og et tilbud på hvordan den kan brandsikres bedst muligt.

Vores udvalg af låse og låsesystemer opsætter vi til at give den bedst mulige brandsikring i forhold til nødudgange og flugtveje. Det kan være ved hjælp af systemer til døroplukning og dørlukning i tilfælde af brand. Særligt i nødstilfælde som brand kan forskellige typer dørautomatik være afgørende for at hæmme brand og spredning af branden til flere bygningssektioner. Det er lovpligtigt i nyere bygninger at have passiv brandsikring med brandceller og brandsektioner, som forsinker spredning af brand og giver eventuelle personer i bygningen mulighed for at komme ud. Denne sikring kan eksempelvis være gennem installationer af ABDL-anlæg, hvor der netop er tale om automatisk branddørslukning, som gør det muligt at holde dørene åbne i hverdagen af praktiske årsager.

Har du brandsikre porte er det lovpligtigt at få foretaget eftersyn hvert år. Vi er godkendt og autoriserede til at foretage eftersyn af både porte og andet brandslukningsudstyr, og vi tilbyder eftersyn som en fast service på kontrakt. På den måde behøver du ikke at tænke mere på om du overholder de lovpligtige eftersyn, det tager vi os af for dig. Vi tilbyder brandeftersyn af private hjem såvel som erhvervsejendomme. På trods af, at det ikke er lovpligtigt for private at foretage brandeftersyn, er det alligevel vores anbefaling at får det gjort med mellemrum.

Modtag dit
uforpligtende tilbud

Certificeret eftersyn af brandmateriel

Brandslukningsudstyr skal også gennemgås ved et lovpligtigt årligt eftersyn. Dette skal foretages af en sagkyndig tekniker, og kræver godkendelse ud fra kendskab til slukkere og faglig indsigt i brandslukning. Vi er en DS-certificeret virksomhed, og lever op til kravende fra danmarks standardiseringsorganisation, der sørger for bl.a. udforming af disse brandsikringsprocedurer.

Der er mange typer brandmateriel under både skiltning, og forskellige typer slukker med vand, skum og CO2, som kræver eftersyn. Har du andre typer brandslukningsudstyr som brandtæpper, slangevinder eller andet brandmateriel så kan vi også efterse dette.

Ved eftersyn kontrollerer vi for slukkere at de lever op til krav om placering og tilgængelighed, skiltning og instruktioner, DS-mærkning og dato for trykprøvning. Derudover ser vi på selve slukkerens tilstand med bl.a. pakninger, manometer og slagstift. Herudfra vurderer vi om der er behov for reservedele eller andre udskiftninger, og ellers plomberes slukkeren, og vi udfærdiger certifikat og tilstandsrapport.

Salg, service og rådgivning

Mangler din virksomhed brandslukningsudstyr eller førstehjælpsudstyr, skal du være velkommen til at kontakte os på mail eller telefon for et tilbud. Har vi ikke det efterspurgte udstyr på lager kan vi bestille det hjem med kort leveringstid. Vi hjælper også gerne med montering af brandmateriel og førstehjælpsudstyr. Det er ikke kun vigtigt at ens udstyr er DS-certificeret, da der er mange forskellige typer brandslukkere eksempelvis. De har forskellige egenskaber, og passer til forskellige placeringer og situationer. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed og guider dig til hvilket type brandmateriel der passer til dine behov, og vi hjælper dig med at leve op til gældende lovgivning.