Adgangskontrol

Sikkerhed døgnet rundt

Som institution eller virksomhed er det vigtigt at have sikkerheden i orden. Det er det, da bygninger som disse ofte indeholder værdifuldt udstyr som møbler og IT-udstyr eller fortrolige dokumenter som persondata og kontrakter. En af de vanskeligste problemstillinger kan være, at der oftest kommer og går forskellige personer ind og ud af bygningen i løbet af døgnet. Det kan derfor nogle gange være svært at holde styr på, om uvedkommende sniger sig ind blandt mængden, til steder som vedkommende ikke bør have adgang til. Dette kan af flere grunde skabe problemer, forstyrre den praktiske orden på arbejdspladsen og endda give en følelse af utrygghed medarbejdere. I værste fald kan fri adgang friste svage sjæle til at begå kriminelle handlinger i form af tyveri. Denne problemstilling kan undgås ved implementation af adgangskontrol.  

Adgangskontrol er et system, hvor man benytter enten en elektronisk kodelås eller et adgangskort med en chip i, som enten indtastes eller scannes, for at få adgang til bygningen. Dette system består af en simpel brugergrænseflade, som de fleste med basal kendskab til computere vil kunne benytte. Brugergrænsefladen gør elektronisk nøglesystyring nemt og overskueligt således, at det er muligt at bestemme, hvilke døre hver enkelte kort eller kortholder har adgang til. Samtidigt holder systemet styr på den daglige aktivitet, som den logger. Det er muligt at lave adgangskontrol på specifikke niveauer således, at det ikke nødvendigvis er alle i virksomheden eller institution, som har adgang til alle døre. 

Modtag dit
uforpligtende tilbud

Niveauinddelt adgangskontrol

Niveauinddelt adgangskontrol anvendes i stigende grad på hoteller, hospitaler og universiteter m.m., hvor man differentierer mellem de forskellige nøglebærere og deres administrative rettigheder til at åbne og tilgå lokaler og områder omkring i bygningen. Dette kan også gavne virksomheder, såfremt de ansatte har hver deres kontorlokale, som de ønsker at kunne låse af, når de ikke er tilstede, eller hvis der eksempelvis er et lokale med et pengeskab og/eller værdiskab, som kun udvalgte personer må tilgå. 

Der er en særlig og praktisk fordelen ved digitalstyret adgangskontrol. Skulle det ske, at en hovednøgle går tabt eller endda bliver stjålet, skal der ikke til at foretages cylinderudskiftninger eller omlægning af samtlige hoveddøre i bygningen. Det eneste, som der skal fortages, er blot, at det mistede nøglekort skal spærres digitalt og et nyt skal bestilles. Der er dermed et stor økonomisk encitament, som de fleste virksomheder vægter højt. At vælge et digitalt adgangskontrolsystem, frem for et almindeligt nøgle-baseret system, er den moderne sikringsløsning.

Tryghed i nattetimerne

En anden kvalitet ved adgangskontrol er, at det bliver væsentligt sværere for ubudne gæster at bryde ind, end det er med den regulære døre med et cylindersystem. Dette skyldes blandt andet, at al elektronik er monteret enten indendørs eller i bygningskonstruktionen, så det ikke er muligt at foretage hærværk på disse armaturer. Derudover er det muligt at tilkoble gitter, stålhegn, mm. til systemet for yderligere beskyttelse. Dette gør også adgangskontrol ideelt, hvis du eksempelvis er ejer/bestyrer af en butik, hvori der er varer af høj værdi, som kan være særligt udsat for at blive stjålet. 

Særlige fordele

Udover kontorbygninger og institutioner er der også en anden kontekst, hvor adgangskontrol har stor brugbarhed – nemlig hoteller. Til hoteller findes der et specifikt system, med en simpel brugergrænseflade, der gør det nemt for de ansatte at tildele overnattende gæster nøglekortet til deres værelse, samt erstatte disse, skulle de gå tabt. Systemet er derudover integrerbart med en række af forskellige bookingsystemer. Derved kan gæsterne f.eks. handle via nøglekortet.

Hos Låsesmed Aalborg kommer vi gerne ud til din virksomhed, butik eller hotel for at se på muligheder for, hvorvidt adgangskontrol vil være den rette sikkerhedsløsning, samt hvordan denne bør integreres i jeres specifikke specifikke situation.